home | contact | Inloggen   

Leerlingbegeleiding en ondersteuning

Het Michaël college streeft ernaar de juiste voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van elke leerling en elke leerling toe te leiden tot een diplomering die aansluit bij zijn/haar mogelijkheden en aspiraties. Het vrijeschoolleerplan en de vrijeschoolpedagogie vormen hiervoor de basis.

.

In de dagelijkse begeleiding spelen de docenten en mentoren een belangrijke rol.

.

De leerlingondersteuning is erop gericht om belemmeringen bij dit onderwijsproces weg te nemen, voor zover dit onder de verantwoordelijkheid van de school valt en de school en het personeel hiervoor bevoegd en competent zijn. Daar waar de ondersteuningsvraag niet aansluit bij het onderwijsproces of de vermogens van de organisatie overstijgen, is melding en doorverwijzing aan de orde.

.

Klik hier voor het Activiteitenplan 2019 2020 Michaël college.pdf

Klik hier voor het Schoolondersteuningsprofiel van het Regionale Samenwerkingsverband (RSV) Voortgezet Onderwijs Breda.  

  Michaël College | Emerweg 31 | 4814 NA Breda | T (076) 543 18 88 | info@michaelcollege.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV