home | contact | Inloggen   

Op het Michaël college is er voor alle leerlingen (ongeacht het instroomadvies) een vierjarig basisprogramma dat afsluit met een vmbo-examen. Hierin zijn veel ontwikkelingsgerichte programmaonderdelen opgenomen zoals stages, presentaties, themablokken (periodeonderwijs), kunst- en praktijkvakken, reizen en excursies.

.

Na het vierde jaar gaan leerlingen door in de Tweede Fase havo of vwo. Dit verzorgen wij in nauwe samenwerking met Markenhage. In het vijfde en zesde leerjaar, de 11e en 12e klas, wordt het onderwijs deels op Markenhage, deels op het Michaël college verzorgd. Leerlingen bereiden zich voor op het havo- of het vwo-examen. Ze kunnen alle bestaande profielen kiezen: Cultuur en Maatschappij (CM), Economie en Maatschappij (EM), Natuur en Gezondheid (NG) en Natuur en Techniek (NT).

.

Naast de lessen in de profielvakken, die door Markenhage worden verzorgd, volgen de leerlingen de meeste vakken uit het gemeenschappelijk deel, het periodeonderwijs en het kunstzinnig onderwijs op het Michaël college.

.

Bekijk hier een schema van de leerroutes.

  Michaël College | Emerweg 31 | 4814 NA Breda | T (076) 543 18 88 | info@michaelcollege.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV